Alanları Dönüştürüyoruz!

İnsanların yaşadığı ve çalıştığı alanları, enerji pozitif
yerleşkelere dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Yıllar önce gayrimenkul sektörüne girdiğimizde bu sektörün kusurlarla dolu olduğunu fark ettik. Değişmenin tek yolunun değişimin kendisini yaratmak olduğunu anladık. Henüz kullanılmayan stratejileri yeniden düşünmenin ve kullanmanın zamanı geldi.

Sektörün tüm yönlerine bakmamız gerekiyor. Enerjiyi nerede koruyabiliriz; optimize edebilir, yeniden kullanabilir ve hatta ihtiyacı ortadan kaldırmayı başarabilir miyiz? Şirketleri ve bireyleri nasıl dahil edebilir ve güçlendirebiliriz? Gelişmekte olan teknolojilerin en sürdürülebilir yollarla uygulandığından nasıl emin olabiliriz? Oluşturduğumuz stratejilerin aslında en yüksek standartlara göre olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz?

Aralık 2020’de dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ‘Sıfır Karbon Hareketi’ girişimi tarafından başlatılan karbon nötrlüğü yarışına giriyoruz. Verimlilik, geri dönüşüm veya azaltma yoluyla enerji tüketimini azaltan ve aynı zamanda yatırımcılara projelere kadar şeffaflık sağlayan özgün, yenilikçi ve çözümler sunacağız.

Şimdi benzer şekilde ileri görüşlü ortakları vizyonumuzu paylaşmaya davet ediyoruz. Birlikte, toplum yararına daha yeşil ve daha karlı bir endüstri yaratacağız. Bu şekilde çevreyi iyileştirebilir, karbon nötrlüğü elde edebilir ve uzun vadede yeşil yatırım getirilerini iyileştirebiliriz.

Woppy Teknoloji’nin daha sağlıklı bir gezegen için daha akıllı iş vizyonuna hoş geldiniz.

Kurumsal Yönetim

Woppy Teknoloji, küresel iklim hedeflerinin güçlü bir destekçisidir.

Woppy Teknoloji’de, tüm projelerimizin geliştirilmesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Paris Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı önemli yol haritaları olarak görülmektedir. Woppy Teknoloji’nin her projesinin, amaç ve vizyonlarına bağlı olarak belirli küresel iklim hedeflerine öncelik vermesini sağlıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü iklim değişikliğiyle mücadeleye katkımız bizim için çok önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca, işimizin bir bütün olarak topluma fayda sağlamasını sağlamak için kurumsal bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Woppy Teknoloji’nin hem insanlar hem de gezegen üzerinde olumlu bir etkisi olmasını istiyoruz. Bu nedenle, sürekli olarak olumlu etkimizi artırarak ve olumsuz etkimizi azaltarak sürdürülebilir ve sorumlu bir dünya inşa etmeyi amaçlıyoruz.

Ana Odaklanma Alanlarımız

Yeşil binalar, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, gelecekte önemli enerji tasarrufu potansiyeli olan yenilikçi teknoloji, temiz ulaşım ve atık yönetimi, su ve atık su yönetimi gibi iklim değişikliğine uyum, emisyonların azaltılması ve atık yönetimi gibi çevresel ve ekosistem iyileştirmeleri teknolojileri üzerine çalışıyoruz.

Türkiye’de alaninda ilk gerçekleştirilecek olan ‘İnovasyon Kampüsü Zeitgeist Bodrum’ ile kendi prototip laboratuvarımızı inşaa etmeyi amaçlıyoruz.

Yeşil Dönüşüme Ortak Olun!