Finlab sınıfında en iyi fintech girişimlerini bulan
onlara yatırım yapan girişim stüdyosudur..

Finlab, sınıfında en iyi fintech girişimlerini bulan,
onlara yatırım yapan ve onları besleyen
bir erken aşama fintech girişim stüdyosudur.

Finlab, sınıfında en iyi fintech girişimlerini bulan, onlara yatırım yapan ve onları besleyen bir erken aşama fintech girişim stüdyosudur. Girişimcilere; danışmanlık, stratejik rehberlik ve finansman sağlayarak Türkiye’deki fintech girişim stüdyosu modeline öncülük etmeyi amaçlıyoruz.

Daha fazlasını keşfetmek için: finlab.com